Dutch publication

Vogels, T., Theunissen, N.C.M., Verrips, G.H., Koopman, H.M., Verloove-Vanhorick, S.P., & Kamphuis, R.P. (1996). Het meten van kwaliteit van leven bij kinderen met chronische aandoeningen (Assessing health related quality of life in chronically ill children). TIAZ, 3, 104-111.

tijdschrift link

Abstract

De WHO definieert gezondheid als 'a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity'. De definitie stamt uit 1947 en wordt in principe door vrijwel iedereen met instemming aangehaald. Wanneer je echter kijkt naar de manier waarop gezondheid in onderzoek wordt vastgesteld en hoe de effectiviteit van medisch handelen en van preventie wordt gemeten, dan lijkt men zich toch vooral te concentreren op de aanwezigheid van ziekten en gebreken en wordt het eerste deel van de definitie 'het welbevinden; vergeten. Klassieke maten als morbiditeit (het aantal personen dat aan een bepaalde ziekte lijdt) en mortaliteit (het aantal mensen dat aan een bepaalde aandoening overlijdt) blijven de meest gebruikte en vaak de enige effectmaten. Daarnaast is er de laatste tijd toenemende aandacht voor 'health status' (gezondheidstoestand). Dat begrip heeft betrekking op de mate waarin mensen door hun ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen functioneren.

Keywords

health status; quality of life; children;

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.