publtype

Abstract

Deze scriptie bestaat uit twee delen: een literatuuronderzook en het verslag van een empirisch onderzoek. Het Iiteratuuronderzoek beslaat de hoofdstukken 1 t/m 5 waarin enpirisch materiaal op het gebied van religie en religieuze/mystieke ervaringen wordt besproken. Het empirisch deeI, hoofdstuk 6 t/m B, bestaat uit een en het verslag van twee onderzoeken: Het Paravisie-onderzoek (voor vragenlijst constructie) en het KUN-onderzoek (Post-test Control Group Design). Met dit experiment werd gepoogd een antwoord te vinden op de vraagstelling: Kunnen infrasone geIuidsgolven gevoeIens opwekken die als religieuze/mystieke ervaringen te bestempelen zijn. Verder onderzoek zal moeten uitwiizen in hoeverre door dit gebrek aan bevestiging de hypothese verworpen wordt, dat infrasone geluidsgolven effecten hebben bii het opwekken van religieuze/ mystieke ervaringen.

Keywords

Mystical Experiences; Religious Experiences; Experimental Design

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.