Dutch publication

Abstract

Lichamelijke condities die vroeger dodelijk waren voor een kind, zijn nu in meer of mindere maten te behandelen. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat te vroeg geboren is en blijft leven door een verblijf in de couveuse. Hierdoor is de aandacht verschoven van puur overleven naar de kwaliteit van het leven. Hoewel iedereen kwaliteit van leven belangrijk vindt, is het onduidelijk wat er precies onder verstaan wordt. In het recente euthanasie debat blijkt bijvoorbeeld dat artsen, ouders en kinderen het oneens kunnen zijn over hoe goed de kwaliteit van leven van het kind nog is.
Nicolet Theunissen bestudeerde de Gezondheidsgerelateerde Kwaliteit van Leven bij kinderen van 0 tot 12. In haar proefschrift worden een aantal onderzoeken beschreven met kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende lichamelijke condities. Het blijkt goed mogelijk Kwaliteit van Leven met vragenlijsten te meten. Kinderen maken, net als volwassenen, onderscheid tussen het aantal gezondheidsproblemen en hoe zij zich bij die problemen voelen.
In de medische praktijk zijn artsen en ouders verantwoordelijk voor de behandeling van het kind. Opvallend is dat zij slechts beperkt op de hoogte blijken van hoe een kind diens Kwaliteit van Leven ervaart. Bij kinderen met een chronische ziekte kan soms de lichamelijke conditie niet worden veranderd, maar gezondheid is meer dan dat. Al vanaf 1948 benadrukt de “World Health Organization” dat gezondheid uit lichamelijk, psychologisch en sociaal welzijn bestaat. Desondanks houden onderzoekers en artsen er nog steeds te weinig rekening mee dat ook psychologische en sociale veranderingen de Kwaliteit van Leven beïnvloeden.

Keywords

Health related quality of life; measurements; health status; proxy; illness; children;

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.