Dutch conference proceeding

Theunissen, N.C.M., De-Ridder, D.T.D (2001) Een nieuwe aanpak van therapietrouw: een gecontroleerde studie naar de invloed van arts-patiënt communicatie bij hypertensiepatiënten. Wetenschapsdag van het Nederlands Huisartsen Genootschap: Tijd voor evidence-based medicine in de huisartspraktijk, 21 juni te Amsterdam, 16.

extra info
conferentie link

Abstract

Inleiding: Veelal wordt verondersteld dat onkunde en onwil van de patiënt therapie-ontrouw veroorzaakt, en vaak blijft therapieontrouw onbesproken. Mogelijk zullen patiënten eerder geneigd zijn behandelingsadviezen op te volgen, als de huisarts patiënten ideeën en routinematig gedrag op systematisch wijze met de patiënt bespreekt.
Methode: 110 patiënten met essentiële hypertensie zonder co-morbiditeit werden aselect toegewezen aan drie type consulten van 15 minuten. Tien HAIOs hielden ieder 4 reguliere hypertensie consulten. Daarna werden ze aselect over twee groepen verdeeld voor een training in Conditie 1 (bespreken van ziekte-ideeën) of in Conditie 2 (bespreken van dagelijkse routines). Elke HAIO hield vervolgens 7 consulten volgens de getrainde methode. Vooraf, na afloop en een maand na het gesprek vulden patiënten vragenlijsten in over ziekte-ideeën, gedragsroutines en therapietrouw.
Resultaat: Volgens video-observaties hadden de trainingen het beoogde effect: in Conditie 1 werd meer over de ziekte-ideeën gesproken en in Conditie 2 meer over dagelijkse routines. Conditie 1 gesprekken werden het meest gewaardeerd door de patiënten. Vlak na de gesprekken bleken patiënten uit de experimentele condities zich beter te realiseren dat hypertensie en de behandeling complex zijn. Een maand na de gesprekken rapporteerde patiënten uit Conditie 2 vaker de intentie daadwerkelijk iets aan de hypertensie te doen.
Beschouwing: Beide type nieuwe gesprekken bleken goed uitvoerbaar en hadden elk hun voordelen. Een combinatie zou de huisarts bruikbaar gereedschap geven voor het verhogen van het therapiebewustzijn in de patiënt.

Keywords

adherence; hypertension; self-regulation theory; intervention; patient-physician interaction;

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.