Dutch conference proceeding

Abstract

Als een patiënt aan de balie verschijnt, merk je als apothekersassistent bijna niets van de ideeën die zo iemand heeft over ziekte, gezondheid en medicijnen. Gelukkig is er wel onderzoek naar gedaan en daaruit blijkt dat veel mensen zich zorgen maken over de bijwerkingen van medicijnen. Wat kan je doen om patiënten hiermee te helpen? Je kunt ernaar vragen, maar: geen patiënt is gelijk, dus je moet het voorzichtig aanpakken. Als je iemand van overconsumptie verdenkt, zou je kunnen vragen “Ik merk dat u snel terugkomt voor een herhaalrecept”, of: “Kan het zijn dat u denkt dat de dosis te laag is?” Als apothekersassistent kun je dat zeker vragen, daar ben je zorgverlener voor. Het antwoord kan verhelderend zijn en geeft je de kans weer te reageren. Daarbij moet je altijd begrip tonen, al is het antwoord in jouw ogen lachwekkend, bijvoorbeeld: “Ik neem twee van die pillen, want ze zijn zo klein.”Maar je moet het wel ombuigen, want anders gebeurt er niets. Dus: “Dat kan ik me voorstellen, maar …” en dan kom je met jouw kennis. Stem je steun af op de behoefte van de patiënt. Vraag bijvoorbeeld: “Vind u het prettig als ik er even naar kijk?”
Je kunt op verschillende manieren leren om dergelijke gesprekjes aan te gaan. Bijvoorbeeld door te oefenen met bekenden. Vraag hen eens wat ze denken over ziekte en gezondheid. Je kunt het ook proberen aan de balie, door terloops een vraag te stellen aan een patiënt. Je doet er niemand kwaad mee. Wat ook een mogelijkheid is, is oefenen met (simulatie)patiënten in een cursus of training. Helaas worden dergelijke trainingen op dit moment (nog) niet standaard aangeboden.

Keywords

Adherence, Compliance, Health care provider, Hypertension, Pharmacy

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.