Dutch publication

Abstract

Het programma Nieuw Initiatief Sociale Innovatie (NISI) heeft als doel de kennisbehoefte op het gebied van sociale innovatie op lange termijn in kaart te brengen en meer concreet de TNO inbreng in het Centrum voor Sociale innovatie voor te bereiden. Sociale innovatie wordt hier opgevat als: ævernieuwingen van de arbeidsorganisatie en maximaal benutten van competenties gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties
en ontplooiing van talentÆ. Het deelproject Virtual Teaming droeg bij tot deze doelstelling door zich te richten op innovatie samenwerkingsprocessen, een 'procesinnovatie'.
Een van de doelen van het project Virtual Teaming was om actie en onderzoeksplan voor de nabije toekomst te ontwikkelen op basis van de bevindingen in 2006.
Dit actie en onderzoeksplan wordt gepresenteerd in dit document. Het beschrijft eerst kort het hoofdproduct van het project: de Adviesaanpak voor Virtuele Teams. Het geeft vervolgens in hoofdstuk 3 aan hoe virtuele teams bijdragen tot sociale innovatie. Tenslotte wordt in hoofdstuk afgesloten met de hoofdvragen en eerste plannen voor verder onderzoek.

Keywords

Virtual office; Virtual organization; Virtual organizations; Virtual teams; Learning; Consultancy; Social Innovation

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.