Dutch publication

Abstract

uit de introductie] De afdelingen Teamfunctioneren (TF) en Training & Opleiding (TO) hebben zich voorgenomen om de competentiebenadering -- toegepast in de alledaagse praktijk van werven, selecteren, trainen, opleiden en beoordelen -- op een gefundeerde wijze te optimaliseren. Dit kan door onderzoek te doen naar een theoretisch kader van competenties, door een competentiemethodiek te ontwikkelen, waarmee competenties ge´dentificeerd kunnen worden, en door het ontwikkelen van (meet)methodes om te werven, selecteren, opleiden, trainen en beoordelen. De beoogde samenwerking heeft als extra voordeel dat in de toekomst vanuit TNO Human Factors een eenduidig perspectief op competenties kan worden gecommuniceerd naar de verschillende marktpartijen.

Keywords

Competencies; Method; Training; Competence Identification; Competence instrument

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.