Dutch conference proceeding

Abstract

Veel bedrijfsonderdelen in de defensie & veiligheidssector, maar ook in bijvoorbeeld de petrochemische industrie of de zorg, zijn continu (‘24/7’) operationeel. Voor dergelijke organisaties is de wereld complexer geworden: continue externe druk (politiek, media); grote hoeveelheid informatie; voortdurend wisselende teams en omgevingen en zo meer.  Mensen die werkzaam zijn voor bovenstaande organisaties, moeten in staat zijn zich beter, sneller en effectiever complexe taken eigen te maken. Alleen zo kunnen 24/7 organisaties goed blijven inspelen op de veranderende wereld.

Altijd en overal leren is noodzakelijk wil men snel in kunnen springen op deze complexe en steeds veranderende werksituaties. Niet langer dicteert de school of opleiding het moment van leren, de 24/7 professional zelf voert de regie over het eigen leren. Hij/zij maakt zelf een keuze wat, waar, wanneer, met wie en hoe er geleerd wordt. Zodoende creëert de 24/7 professional zijn/haar eigen ‘leren op maat’. De ene keer wordt er snel wat bijgespijkerd onderweg naar een volgende klus via een serious game op bijvoorbeeld een smartphone, de andere keer worden er stukken bestudeerd via boeken of e-books en op weer andere momenten wordt kennis opgedaan door (online) interactie met collega’s. Dit principe wordt ook wel ubiquitous learning genoemd, ofwel alomtegenwoordig leren. U-learning maakt gebruik van een combinatie van diverse (mobiele) leertechnologieën en didactieken (o.a. Virtual coaching, Mobile learning, Adventure based learning).

Als TNO, afdeling Training Innovations, richten we ons sinds enkele jaren op het ontwikkelen van gefundeerde leeroplossingen voor altijd en overal leren. Tijdens het colloquium vertel ik u over de inzichten die daarbij zijn opgedaan. Daarnaast wil ik een blik werpen op de toekomstige ontwikkelingen en voorziene trends. Het uiteindelijke doel is het creëren van een wereld waarin 24/7 professionals in staat zijn zelf de regie te nemen over hun leren en ontwikkelen on-the-job om daarmee 24/7 organisaties nog slagvaardiger te maken.

Keywords

Ubiquitous learning, 24/7 professionals, Mobile learning, Adaptive learning, Self-directed learning

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.