Nederlandstalige voordracht

Abstract

Hoe verhoudt de kwalificatiestructuur zich tot een leven lang leren? Hoe matchen we kwalificatie-inhoud, functiebeschrijvingen, leeroplossingen, HRM-beleid en persoonlijke doelen en competenties met elkaar? Welke ICT hulpmiddelen en omgeving zijn daarbij bruikbaar? Hoe zorgen we ervoor dat de werknemer zelf de regie neemt over z’n eigen ontwikkeling en welke rol speelt de kwalificatiestructuur daarin? Hoe houden we de kwalificatie-inhoud dynamisch zodat deze relevant blijft in een veranderende maatschappij?

Keywords

self-directed learning, innovation, lifelong learning, competencies, Duurzaam leren

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.