Nederlandstalige voordracht

Abstract

World Café workshop: inspiratie en nieuwe inzichten voor de lerende maatschappij.Met een inleiding van Maj. Paul Hofland (Koninklijke Landmacht, 1 CIMIC Bataljon voorCiviel-Militaire samenwerking). Voorzitter: Nicolet Theunissen (TNO).

Om als organisatie nu en in de toekomst een rol van betekenis te kunnen (blijven) spelen zijn innovatiegerichte werknemers nodig. Zij kunnen zich snel de nieuwste innovaties eigen maken en dragen bovendien bij aan het ontwikkelen van nieuwe werkvormen. Echter, in praktijk zijn niet alle werknemers zo innovatiegericht. Dit vraagt immers permanente aanpassingen op het gebied van kennis, vaardigheden en houding. Bovendien wisselen de ontwikkelingen op de werkvloer elkaar regelmatig af en dit vraagt de nodige flexibiliteit van de werkende. Dit heeft consequenties voor de manier waarop werknemers leren en ontwikkelen.Bent u betrokken bij de lerende maatschappij, in georganiseerde vorm binnen onderwijs- en trainingsveld, of in informele vorm binnen bedrijven en organisaties? Zo ja, dan nodigen we u uit om deel te nemen aan deze workshop. Samen met u brengen wij de 'World Café' methode in de praktijk waarmee we snel veel informatie en ideeën boven tafel krijgen.

Keywords

self-directed learning, innovation, lifelong learning, long lasting learning

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.