Nederlandstalige publicatie

Abstract

Organisaties hebben behoefte aan zelfsturende, flexibele en innovatieve werk- nemers. Alleen zo kunnen ze nu en in de toekomst een rol van betekenis spelen in onze snel veranderende maatschappij. Dit vraagt om werknemers die 'een leven lang leren' en hun ontwikkelproces op een andere manier benaderen. Het huidige onderwijs- en trainingsaanbod voorziet daarin onvoldoende. Werk- nemers zullen dus zelf, in hun eigen (werk)omgeving op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om zich te verbeteren in hun werk. 'Zelfsturend leren' wordt dat genoemd. Er zijn vele digitale media om zelfsturend, altijd en overal te leren, maar die worden nog onvoldoende op deze manier ingezet. Dit vraagt om duurzame leeroplossingen, die niet slechts gericht zijn op het verwerven van kennis of vaardigheden, maar ook op de ondersteuning van de competen- ties die mensen zelfsturend en flexibel maken. Duurzame leeroplossingen komen voort uit een integrale benadering waarin drie pijlers een rol spelen: de lerende werknemer, de organisatie en technologische leeroplossingen. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op deze drie pijlers en hoe zij kunnen bijdragen aan duurzaam leren met als doel innovatiegerichte werknemers.

Keywords

Flexibility; Innovative work behaviour; Life-long learning; Self-Directed Learning; Ubiquitous learning

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.