Dutch publication

Abstract

[from the introduction] De nu volgende rapportage behandelt het tweede deelonderzoek en de tweede vraag die uit de motie af te leiden is. Die tweede vraag betrof het sociaal-culturele leefklimaat in de bejaardenoorden, in samenhang met de achtergrond van de bewoners en met de (levensbeschouwlijke) signatuur van de oorden. Onderzoeken op dit terrein blijken schaars. er is nog onvlodonede bekend welk belang ouderen hechten aan de eigen levenssfeer in een bejaardenoord. Bovendien is het begrip "klimaat" of "levenssfeer" op verschillende manieren te interpreteren en uit het zich in een veelheid van apecten.

Keywords

Cultural Diversity; Health Care; Elderly

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.